Handbalclub Apolloon wil een warme club zijn met een kwaliteitsvolle werking, maar met openheid en respect voor iedereen.

Apolloon wil jongens en meisjes van alle leeftijd de kans geven om handbal te beoefenen in overeenstemming met hun ambities en kwaliteiten.

Daarvoor streven wij naar kwaliteitsvolle trainingen waar de spelers op een correcte wijze algemene bewegingsvaardigheden en specifieke handbaltechnische vaardigheden inoefenen onder leiding van geschoolde trainers. Wij streven kwaliteit na, NIET door dure spelerslonen of door spelers uit te sluiten, maar WEL door goede trainers, die geschoold zijn en sportief ondersteund worden.

Wij zijn ook een warme club. Iedereen is welkom in de club wat ook zijn afkomst, voorgeschiedenis, talent en ambitie moge zijn. Bij de jeugdploegen is het belangrijk dat alle spelers plezier beleven aan het handbal én kunnen bijleren, zowel de talentvolle en ambitieuze spelers als de spelers die minder talent hebben of minder tijd aan het handbal kunnen besteden. Alle spelers krijgen speelkansen en leren op hun niveau bij. Op latere leeftijd krijgen talentvolle spelers met ambitie de kans om door te stromen naar een competitieve ploeg van hoog niveau, spelers met minder ambitie of talent stromen door naar een recreatieve heren- of damesploeg.

Een belangrijke waarde in Apolloon is respect. Bij de jeugd mag het competitieve element nooit de bovenhand nemen op een respectvolle omgang met iedereen. Respect voor medespelers, vrijwilligers in de club, tegenstanders én scheidsrechters is voor ons essentieel. Leden die hiervan afwijken, worden hierop ook aangesproken.

Apolloon streeft ook naar betrokkenheid van alle leden van de club. De spelers nemen naarmate de leeftijd toeneemt meer verantwoordelijkheid binnen de club. Zij zijn niet alleen verantwoordelijk voor hun eigen fysieke en mentale gezondheid, maar zij engageren zich ook om hun trainer te verwittigen bij afwezigheid en om hun steentje bij te dragen aan de algemene werking van de club, door te helpen bij sportieve of extra-sportieve activiteiten of door op te reden als jeugdscheidsrechter. De club is slechts leefbaar en warm als ook ouders en oud-spelers betrokken zijn en blijven bij de club. Iedereen kan zijn steentje bijdragen bij de clubwerking, volgens zijn wensen en mogelijkheden, zowel op praktisch als sportief vlak. Spreek gerust een clubverantwoordelijke aan.

Voorzitter Karl Laverge (voorzitter@apolloon-spurs.be, +32 476 96 32 23)

Jeugdcoördinator (jeugdcoordinator@apolloon-spurs.be)