ING Kantoor Rik CaluImmo LVBDeneckere Lieven - Dak -Stad Kortrijk

De jeugdwerking vormt bij HBC Apolloon dé basispijler van de club. Apolloon wil kinderen en jongeren van 6 tot 19 jaar de kans bieden een boeiende ploegsport te beoefenen, op kwalitatief hoog niveau, begeleid door geschoolde trainers en in een prettige sfeer. We kunnen stellen dat de Apolloonvisie bestaat uit vier elementen:

 • Wij willen talentvolle jongeren opleiden tot goede handballers.
 • Wij willen een warme club voor iedereen zijn.
 • Wij willen dat onze jongeren zich mentaal ontwikkelen in een geest van respect en verantwoordelijkheid.
 • Wij willen het handbal in Vlaanderen helpen ontwikkelen.

Talentvolle jongeren opleiden tot goede handballers

Met onze jeugdwerking willen we ervoor zorgen dat er voortdurend een nieuwe generaties talentvolle handballers doorgroeien naar het herenteam zodat het herenteam op lange termijn zonder financiële avonturen en met eigen jongeren kan in eerste nationale kan blijven en daar een vaste waarde kan worden.

Wij willen ook talentvolle meisjes aantrekken voor handbal. Na een aantal moeilijke jaren zit onze damesploeg in een stijgende lijn, dankzij de instroom van nieuwe meisjes. Het is de bedoeling te promoveren naar liga en voldoende instroom aan meisjes te hebben om dit niveau te behouden en nog op te trekken.

Deze doelen willen wij bereiken door de kwaliteit van onze trainers en trainingen te verhogen, door talentvolle jongeren alle kansen te geven om zich te ontwikkelen en door een meisjeswerking te ontwikkelen voor alle leeftijdsgroepen.

Een warme club voor iedereen

Apolloon wil geen club zijn op basis van uitsluiting, maar een warme club waar iedereen zich goed voelt en waar iedereen de kans krijgt om zich fysiek en mentaal te ontwikkelen.

Deze visie lijkt in tegenspraak met de vorige, het opleiden van talentvolle jongeren, maar dit is niet het geval. Het ontwikkelen van talent gebeurt niet door uitsluiting van minder getalenteerde jongeren, maar door de kwaliteit van trainers en trainingen te verhogen en talentvolle spelers goed te begeleiden en de juiste kansen te geven. In deze visie zijn de volgende zaken van groot belang:

 • Jeugdtrainers zijn geschoolde trainers die werken op basis van een goed doordacht plan en zich geregeld bijscholen.
 • Jeugdtrainers worden niet afgerekend op de rangschikking in de competitie, maar door wat ze de spelers hebben bijgebracht. Trainers worden niet gepusht om minder talentvolle spelers geen speelkansen te geven omwille van het resultaat, wel integendeel.
 • Naast het handbaltechnische is er voldoende aandacht voor de algemene fysieke en coördinatieve ontwikkeling van de jongeren.
 • Er is voldoende aandacht voor extra-sportieve activiteiten die de clubsfeer moeten bevorderen.
 • Er wordt gewerkt aan voldoende kansen om spelers die vanwege minder talent, studies of om welke reden dan ook niet doorstromen naar het eerste team toch kansen te geven handbal te kunnen blijven beoefenen.
 • Iedereen is welkom in de club, wat ook zijn afkomst of voorgeschiedenis moge zijn. De club moet een warme club zijn waar iedereen zijn plaatsje kan vinden.

Een warme club betekent ook dat ouders en oud-spelers dicht bij de club betrokken worden. In het verleden werd de groei van de club soms afgeremd doordat te weinig mensen te veel verantwoordelijkheden op zich namen. We zien hier een duidelijke voortuigang. Taken worden beter verdeeld. Spelers, oud-spelers en ouders van jeugdspelers zijn actief betrokken bij de club., zowel op sportief als op organisatorisch vlak.

Mentale ontwikkeling

Door het beoefenen van ploegsport ontwikkelen de jongeren zich ook op mentaal vlak: zij ontwikkelen hun doorzettingvermogen, hun respect voor anderen en hun aanpassingsvermogen aan het gedrag van anderen en hun zin voor verantwoordelijkheid.

Wij verwachten dat jonge spelers, ongeacht hun talent, verantwoordelijkheid nemen op verschillende niveaus: verantwoordelijkheid voor zichzelf, binnen de ploeg, en binnen de hele club. Deze verantwoordelijkheid neemt toe naargelang de leeftijd toeneemt.

 • Verantwoordelijkheid voor zichzelf: door een gezonde levensstijl zorgen jongeren ervoor dat zij fysiek paraat zijn.
 • Voor de ploeg: naarmate de leeftijd toeneemt, neemt ook de trainingsfrequentie toe. Ongeacht hun talent worden jongeren geacht aan deze trainingen deel te nemen en aanwezig te zijn op wedstrijden. Als zij niet aanwezig zijn, verwittigen zij tijdig hun trainer zodat ze hun ploeg niet in de steek laten.
 • Binnen de hele club: om de clubwerking gaande te houden, zijn vele helpende handen nodig. Jonge spelers worden verwacht hun steentje hiertoe bij te dragen, als jeugdscheidsrechter of medewerker aan sportieve of extra-sportieve activiteiten.

Respect is ook een belangrijke waarde voor de ploeg, respect voor medespelers, tegenstanders, trainers en de ruimere omgeving. Trainers en clubbestuurders geven hierin het voorbeeld. Respectloos gedrag tegenover medespelers, trainers, medewerkers in de club, tegenstanders of anderen door spelers, trainers, supporters of bestuursleden wordt niet getolereerd. Zij worden daar ook altijd op aangesproken. Ons engagement voor ethisch verantwoord sporten mag geen lege doos zijn.

Handbal in Vlaanderen ontwikkelen

Handbal in Kortrijk kan maar succesvol zijn, wanneer het hele Vlaamse en Belgische handbal zich verder ontwikkelt, zowel wat betreft het aantal spelers als de kwaliteit. Apolloon Kortrijk wil daar zijn steentje toe bijdragen door:

 • constructief mee te werken aan de regionale en nationale selecties;
 • jeugdscheidrechters op te leiden;
 • de oprichting en ondersteuning van jeugdkernen op andere locaties;
 • een loyale medewerking aan de provinciale en regionale werking.
 • een constructieve houding en een open communicatie t.o.v. de V.H.V.;
 • talentvolle spelers uit de eigen club de kans geven bij hoger gekwalificeerde club aan de slag te gaan wanneer zij dit voor hun ontwikkeling positief kan zijn en hun op dat vlak niets in de weg te leggen.

 

Download hier het volledige jeugdplan

 

Charter afspraken jeugd

You have no rights to post comments