Handbalclub Apolloon wil een warme club zijn met een kwaliteitsvolle werking, maar met openheid en respect voor iedereen.

Apolloon wil jongens en meisjes van alle leeftijd de kans geven om handbal te beoefenen in overeenstemming met hun ambities en kwaliteiten.

Daarvoor streven wij naar kwaliteitsvolle trainingen waar de spelers op een correcte wijze algemene bewegingsvaardigheden en specifieke handbaltechnische vaardigheden inoefenen onder leiding van geschoolde trainers. Wij streven kwaliteit na, NIET door dure spelerslonen of door spelers uit te sluiten, maar WEL door goede trainers, die geschoold zijn en sportief ondersteund worden.